Cập nhật 18:01 ngày 22/05/2019
Bói chỉ tay | 06 tháng 07, 2015 | 21:00

Xem chỉ tay đường con cái

Đường này trong Gò Sao Thủy – Thủy tinh chạy ngang song song với đuôi đường tâm tính. Đường này có một, hai hay ba chỉ song song với nhau.

Xem chỉ tay đường con cái

Xem chỉ tay đường con cái

– Nó xác định số con:

Loading...

Nếu dài sâu là trai tùy số đường bao nhiêu.

Nếu mảnh nhỏ là gái tùy số đường bao nhiêu.

– Đường này hầu như không rõ và Gò Sao Kim (gần ngón cái) mà bằng thì tuyệt tự.

– Đôi khi nó chỉ con thông minh, khá giả mà không chỉ số bằng một vài đường đậm, sâu.

Bình luận